O Nama


Udruženje privatnih šumovlasnika NAŠA ŠUMA osnovano je 30.07.2006 godine u Čelincu.

- Udruženje se osniva na temelju neotuđivog prava svakog čovjeka da se aktivno zalaže za zaštitu prava i sloboda svakog pojedinca i specifični ljudskih zajednica, na očuvanju i unapređenju civilizacijiskih dostignuća i uslova življenja, ostvarivanju standarda savremenog života a u cilju sveukupnog razvoja društva i slobodne ljudske zajednice.

- Član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje ima u svom vlasništvu šumu ili šumsko zemljište, odnosno koje želi da kroz ovo udruženje da svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka ovog udurženja, tako što će dobrovoljno pristupiti Udruženju na način regulisan Statutom Udurženja.

- Učlanjivanje u Udruženje vrši se preko Ogranaka udruženja, a koja se formiraju po teritorijalnom principu: Mjesna zajednica, Katastarska opština, Opština, Regija i dr.

- Udruženje djeluje na temelju statuta, etičkog kodeksa i drugih normativnih akata.

- Udruženje ima svoje stručne organe, komisije i savjet za gazdovanje šumama.

- Udruženje će nastojati na svaki način, bilo idejno, intelektualno i stručno ili podsticanjem i provođenjem konkretnih razvojnih projekata, dati svoj doprinos ekonomskom progresu i sveukupnom razvoju kako na lokalnom, regionalnom tako i na državnom nivou, i ostvariti ciljeve i zadatke Udruženja kroz:

- uspostavljanje novih efikasnijih i produktivnijih načina i metoda u gazdovanju šumama i šumskim zemljištem u privatnom vlasništvu putem izrade strateških studija,

- uvođenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća u gazdovanju privatnim šumama,

- povećanje i unapređenjem efekata u zaštiti i čuvanju šuma u privatnom vlasništvu,

- uspostavljanje ravnoteže interesa vlasnika privatnih šuma, korisnika šuma i društva i stvaranje povoljnije klime za ekonomski razvoj uz očuvanje ekoloških vrijednosti šuma,

- očuvanje opštekorisnih funkcija šuma,

- iznalaženje najboljih načina i sistema gazdovanja pojedinačnim površinama privatnih šuma,

- povećanje površina privatnih šuma visokog uzgojnog oblika kroz prevođenje izdaničkih šuma u viši uzgojni oblik,

- podizanje novih zasada u privatnim šumama i šumskim zemljištima,

- zalaganje za zakonske i organizacione promjene koje će doprinjeti kvalitetnijem upravljanju privatnim šumama,

- omasovljavanje udruženja kroz učlanjenje novih članova i ispitivanjem javnog mjenja kako bi se stekle pouzdane informacije o svim aspektima zajednice i društvenim kriterijima o najboljim pravcima planiranja i razvoja privatnog šumovlasništva i društva u cjelini,

- aktivno učešće i nastup prema institucijama vlasti kroz inicijative, predloge i sugestije kako bi se ostvarili kokretni projekti i ciljevi od opšteg interesa.